Programma

Dagindeling

09u30 Onthaal
10u00 Inleiding
10u30 Workshop 1
11u30 Workshop 2
12u30 Lunchpauze
13u30 Start Programma
14u Workshop 3
15u Workshop 4
16u Eucharistie 

Indien u niet heel de dag aanwezig kan zijn, bent u uitgenodigd om een halve dag te komen of om de eucharistieviering met ons te vieren vanaf 16u!

Muzikanten worden van harte uitgenodigd om hun instrument mee te brengen indien ze willen meespelen tijdens de eucharistie

Workshops

Vierstemmig zingen
Sopraan? Alt? Tenor? Bas? Zingen doe je niet alleen! Samen vormen we, met enkele nieuwe liedjes, een hemels koor!
olv Ilse Spiloes
Ordinarium
Kyrie, Gloria, Sanctus… een mis bestaat uit vele delen… wat willen deze betekenen? We leren er ook één vierstemmig zingen.
olv Vincent Kemme en Guenaëlle De Groote
Biddend zingen
Hoe kan ik zingen met mijn hart? Hoe wordt mijn lied een gebed? Hoe brengt muziek me dichter bij de Heer?
Ine Kemme en Karen De Coene begeleiden ons hierin.
De vreugde van de eucharistie
p Ives De Mey deelt met ons hoe de eucharistie een vreugdevol feest is en hoe dit ons kan helpen in ons dagelijks leven.
Biddend Musiceren
Kan muziek spelen me helpen om tot gebed te komen? Kunnen we samen ‘biddend musiceren?
Muzikanten worden uitgenodigd hun instrument mee te brengen om dit, onder begeleiding van Jo Coenen, te ontdekken.
De plaats van de Ambo
pr Birger Dassonneville onderzocht dit onderwerp tijdens zijn liturgische studies aan de universiteit van Parijs. Vol enthousiasme komt hij zijn bevindingen met ons delen.